Goubak

€ 60,00

Goubak®, uitgevonden door een leraar lichamelijke opvoeding uit Madrid, is een nieuwe contactloze teamsport die samenwerking, inclusie, fair play, tactiek en zijdelingse bewegingen stimuleert.
Deze sport is gebaseerd op 3 originele elementen: een cirkelvormig speelveld verdeeld in drie zones, een innovatief centraal doel en een originele balvorm.
Het is een gemengde teamsport waarbij twee teams van 5 spelers op hetzelfde speelveld strijden rond één centraal doel (bestaande uit drie palen die een gelijkzijdige driehoek van 1 m vormen). De duur van het spel bedraagt 2 x 15 minuten. Het doel van het spel is om exact 15 punten te behalen (niet meer en niet minder) na 30 minuten spelen.
Om punten te halen, moet men de bal tussen twee doelpalen mikken, en moet de bal vervolgens worden opgevangen door een medespeler aan de andere kant van het doel voordat de bal de grond raakt of door een tegenstander wordt onderschept. Hoeveel punten er worden gegeven na een trap of worp, hangt af van de zone waarin de bal wordt opgevangen (1, 2 of 3).
Het is ook mogelijk om de tegenspelers punten te doen verliezen, door de bal met de voet door het doel te trappen. Het aantal af te trekken punten hangt ook hier af van de zone waarin de persoon die de bal opvangt zich bevindt (1, 2 of 3).
Enkele spelregels :
• De speler met de bal mag zich enkel in de zone verplaatsen waarin hij de bal heeft opgevangen. Hij mag de bal maximaal 5 seconden in zijn bezit houden.
• De speler die de bal niet in zijn bezit heeft, mag vrij bewegen, maar mag de kern van de cirkel niet betreden.
• De aangever (diegene die de bal werpt of uittrapt) en de vanger moeten zich in 2 verschillende zones bevinden. Een 1-2 is niet toegestaan.
• De bal moet worden vastgehouden en moet opwaarts worden gegooid (de smalle zijde verticaal).
• De tegenstander kan de bal recupereren als: de bal is onderschept (maar alleen als de bal het doel heeft doorkruist), als de bal de grond raakt, als er een overtreding is, als er 5 opeenvolgende passen zijn gemaakt zonder het doel te doorkruisen.